Sắm tết quá đã với ưu đãi hoàn tiền 10% từ VPBank
18
THÁNG 1 2019
Sắm tết quá đã với ưu đãi hoàn tiền 10% từ VPBank
>>> Thỏa thích mua sắm không lo về giá với ưu đãi hoàn tiền 10% từ VPBank nhân dịp xuân về.

Ưu đãi: Hoàn tiền 10% cùng VPBank
Thời gian: Từ 15/01/2019 đến 31/01/2019 hoặc đến khi hết ngân sách của chương trình, tùy thuộc vào điều kiện nào đến trước.
Phạm vi áp dụng: Hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc.
Nội dung ưu đãi: Hoàn tiền 10% cho mọi giao dịch thành công từ 1.000.000 VNĐ trở lên của chủ thẻ khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank (Master Card) tại hệ thống siêu thị của Big C. Giá trị hoàn tiền tối đa 200.000 VND/khách hàng.
Đối tượng Khách hàng ưu đãi: Tất cả chủ thẻ tín dụng VPBank.

Điều kiện áp dụng:
1. Mức hoàn tiền tối đa 200.000 VND/chủ thẻ trong toàn bộ thời gian chương trình.
2. Mỗi khách hàng chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong toàn bộ thời gian chương trình.
3. Chủ thẻ thanh toán bằng thẻ tín dụng VPBank sẽ được hoàn tiền vào tài khoản của Khách hàng như sau:
  • Hoàn tiền một lần duy nhất sau khi kết thúc chương trình ưu đãi.
  • Hoàn tiền về tài khoản thẻ tín dụng của Khách Hàng.
4. Giao dịch thanh toán: là giao dịch mua hàng hóa/dịch vụ của chủ thẻ tín dụng VPBank tại hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc vào ngày chấp nhận ưu đãi.
5. Khách hàng phải thanh toán tất cả các khoản tiền, phí phát sinh từ việc mua bán hàng hóa, sử dụng dịch vụ do đối tác cung cấp bằng thẻ do VPBank phát hành.
6. Thứ tự xét thưởng là các khách hàng có giao dịch thanh toán đạt đủ điều kiện trước dựa trên thời gian thực hiện giao dịch thanh toán.
7. Chương trình có thể được kết thúc trước thời hạn nếu đạt đủ ngân sách hoàn tiền toàn bộ chương trình.
8. Chủ thẻ có trách nhiệm lưu giữ lại hóa đơn mua hàng và hóa đơn thanh toán thẻ để phục vụ cho việc tra soát các giao dịch nghi ngờ gian lận.

Loại thẻ áp dụng:

 
ĐẦU BIN THẺ TÍN DỤNG ĐƯỢC ÁP DỤNG CHƯƠNG TRÌNH BIN 8 SỐ
CLASSIC
(520399)
MC2 MC2 OLD 52039930
MC2 NEW 52039930
MC2 MOBIFONE (NUMBER 1) 52039967
MOBIFONE CLASSIC MC MOBIFONE CLASSIC 52039999
TITANIUM
(523975)
LADY LADY 52397568
STEPUP STEP UP 52397579
MOBIFONE TITANIUM MC MOBIFONE TITANIUM 52397599
PLATINUM
(524394)
PLATINUM PLATINUM NEW 52439401
PLATINUM 52439430
VNA PLATINUM 52439466
MC MOBIFONE PLATINUM 52439499
PRIORITY PLATINUM PRIORITY PLATINUM 52439468
PRIORITY VNA PLATINUM 52439469
DIAMOND WORLD
(518966)
DIAMOND WORLD 51896601
DIAMOND WORLD LADY 51896602

Thời gian và cách thức trả thưởng:

Thời gian trả thưởng:
- VPBank sẽ chốt danh sách hoàn tiền một lần duy nhất sau khi kết thúc chương trình ưu đãi.

Cách thức trả thưởng:
  • Khách hàng sẽ được VPBank hoàn muộn nhất 30 ngày làm việc tiếp theo kể từ khi kết thúc chương trình ưu đãi (31/01/2019).
  • Chủ thẻ thanh toán bằng thẻ VPBank sẽ được hoàn tiền về tài khoản thẻ tín dụng của chủ thẻ.

 

Chọn ngay thông tin mà bạn không muốn bỏ lỡ!

Khuyến mãi
Đố vui & Giải trí
Tin tức